Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia 9-17)
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
14.10.2022
Jeseň - nápor na imunitný systém
Jeseň je jedno krásne obdobie, ktoré však so sebou prináša okrem všetkej jej krásy aj zaťaženie na imunitný systém nielen ľudí, ale aj zvierat. Pret... čítať celé
20.02.2019
Kliešte útočia aj na nemé tváre
Sezóna kliešťov je už opäť v plnom prúde. Vlastne dá sa povedať, že ich pôsobenie na scéne sa stalo celoročnou záležitosťou. V zime sa ich výskyt výra... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Veterinol, dezinfekcia ktorá lieči.

VETERINOL ocenia všetky druhy zvierat, ako psy, mačky, kone, hospodárske zvieratá, exotické druhy zvierat, vtáky, obojživelníky, plazy a ryby. Je bezpečný pre gravidné a laktujúce zvieratá. Je vhodný pre výstavné a súťažné zvieratá.

VETERINOL sa používa na čistenie, zvlhčovanie a ošetrovanie rán, škrabancov, odrenín, infikovaných rán (hryzné rany), abscesov, popálenín, na pooperačnú starostlivosť, ale aj na každodennú toaletu očí, uší a ústnej dutiny. Dezinfikuje misky, hračky, postroje a obydlia (klietka, akvárium, terárium). Účinne eliminuje pachy.

VETERINOL je vyrobený na Slovensku. Nepoškodzuje zdravé tkanivá, nie je toxický a ani nedráždi oči, uši, dýchacie cesty, kožu a sliznice zvierat, ako aj ľudí, ktorí ich ošetrujú.

VETERINOL nie je škodlivý voči životnému prostrediu.

 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu z internetového obchodu mojveterinar-eshop.sk

Podmienky internetového výdaja

liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu z internetového obchodu mojveterinar - eshop.sk

 

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1 Definícia

1.1      V týchto Obchodných podmienkach:

E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy __________, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;

1.1.2    „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.1.3    „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

1.1.4    „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.6    Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.7    „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Uživateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odebraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;

1.1.8    „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.9    „Prevádzkovateľ“ znamená spoločnosť Môj veterinár s.r.o. so sídlom Kysak č. 327, 044 81 Kysak, IČO: 50 184 296, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele s.r.o. vo vložke číslo 38614/V,

1.1.10   „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

1.1.11   „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.12   „Uživateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

1.1.13   „Uživateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.14   „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

čl. I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu z internetového obchodu mojveterinar-eshop.sk (ďalej len ako „PIV Môj veterinár“) upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.mojveterinar-eshop.sk (ďalej len „Internetový výdaj“) vo veterinárnej ambulancii poskytujúcej veterinárnu starostlivosť pod označením veterinárna ambulancia „Môj veterinár“, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Môj veterinár s.r.o. so sídlom Kysak č. 327, 044 81 Kysak, IČO: 50 184 296, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele s.r.o. vo vložke číslo 38614/V, DIČ: 2120204416,  IČ DPH: SK2120204416, a to tak na území Slovenskej republiky, ako aj do zahraničia.
 2. V ďalšom texte týchto PIV Môj veterinár sa používajú nasledovné definície:
 • Zákon o liekoch: zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Držiteľ povolenia: spoločnosť Môj veterinár s.r.o. so sídlom Kysak č. 327, 044 81 Kysak, IČO: 50 184 296, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele s.r.o. vo vložke číslo 38614/V,
 • Veterinárna ambulancia Môj veterinár: veterinárna ambulancia poskytujúca veterinárnu starostlivosť pod označením „Môj veterinár“ s výnimkou Držiteľa povolenia
 • Prevádzkareň: miesto, na ktorom Držiteľ povolenia a veterinárna ambulancia Môj veterinár prevádzkuje svoju veterinárnu ambulanciu Môj veterinár,
 • Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Držiteľovi povolenia Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto PIV Môj veterinár,
 • Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka liekov, veterinárnych liekov, zdravotníckych pomôcok alebo doplnkového sortimentu odoslaná Držiteľovi povolenia,
 • Liek: liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií a zároveň taký liek, ktorý je registrovaný v Slovenskej republike a jeho výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
 • Veterinárny liek: liek určený pre zviera vrátane imunologických veterinárnych liekov, antiparazitárnych liekov, premixov pre medikované krmivá a z nich pripravených medikovaných krmív.
 • Zdravotnícka pomôcka: nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Doplnkový sortiment: najmä kozmetika, chovateľský sortiment pre zvieratá, krmivá, veterinárne doplnky výživy a nemedikované krmivá, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Tovar: Lieky, Veterinárne lieky, Zdravotnícke pomôcky a Doplnkový sortiment,
 • Kúpna cena: kúpna cena lieku, veterinárneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu uvedená na webovej stránke www.mojveterinar-eshop.sk v čase vytvorenia Objednávky,
 • Súvisiace náklady: najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),
 • Kúpna zmluva: zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Držiteľom povolenia, na základe ktorej je Držiteľ povolenia povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke  a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Držiteľovi povolenia Kúpnu cenu a Súvisiace náklady.
 1. Orgánmi dozoru pre Internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:
 1. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 pre internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok,
 2. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, 27 pre internetový výdaj ostatného sortimentu.

 

čl. II.

Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje

 

 1. Objednávateľ si môže ním vybraný tovar objednať prostredníctvom Internetového výdaja výlučne vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky www.mojveterinar-eshop.sk.
 2. Držiteľ povolenia prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Držiteľovi povolenia. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Držiteľovi povolenia neodošle.
 3. Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi vznikne medzi Objednávateľom a Držiteľom povolenia Kúpna zmluva.
 4. Objednávateľ bude pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že mu boli dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámené:
 1. identifikačné údaje Držiteľa povolenia uvedené v čl. I v bode 1 týchto PIV Môj veterinár,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá Objednávateľovi doručí objednaný tovar,
 3. účel spracúvania osobných údajov a rozsah spracúvaných údajov Objednávateľa ako dotknutej osoby, tak ako je to uvedené v čl. VIII a IX. týchto PIV Môj veterinár,
 4. že požadované osobné údaje je Objednávateľ povinný poskytnúť,
 5. znenie týchto PIV Môj veterinár,
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa Internetového výdaja sú nasledovné:
 1. Zákaznícka linka.: +421 908 494 504 dostupná každý pracovný deň v čase od 09:00 hod do 18:00 hod.
 2. e-mail: info@mojveterinar.sk

  

čl. III.

Dodanie Tovaru

 

 1. Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa:
 1. odoslaním poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou,
 2. osobným odberom v Prevádzkarni spoločnosti Môj veterinár s.r.o. veterinárnej ambulancie Môj veterinár, Kysak č. 327, 044 81 Kysak, v čase ambulančných hodín, zverejnených na internetovej stránke www.mojveterinar.sk
 3. vlastným rozvozom po dohovore v obciach KYSAK, TREBEJOV, DRUŽSTEVNÁ p. H., SOKOĽ, BUDIMÍR, BRETEJOVCE, JANOVÍK, LEMEŠANY, DRIENOV, OBIŠOVCE, VEĽKÁ LODINA, MALÁ LODINA. 
 1. Držiteľ povolenia odosiela Tovar v týchto lehotách:
 1. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky,
 2. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky  a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 1. Držiteľ povolenia zabezpečí osobný odber Tovaru v Prevádzkarni spoločnosti Môj veterinár s.r.o. veterinárnej ambulancie Môj veterinár, Kysak č. 327, 044 81 Kysak, prvý nasledujúci pracovný deň po expedovaní tovaru zo skladu a riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil pre osobný odber vybranú Prevádzkareň veterinárnej ambulancie Môj veterinár. Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky  a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 1. Platba na dobierku nemôže byť zvolená, ak je Tovar odosielaný do zahraničia. V takomto prípade Držiteľ povolenia akceptuje postup výlučne podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Môj veterinár.
 1. V prípade, že Držiteľ povolenia nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade vo svojej Prevádzkarni, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Objednávateľom nie je dostupný, Držiteľ povolenia navrhne Objednávateľovi inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Objednávateľ iným Tovarom bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať.
 2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný Držiteľ povolenia dodať tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Držiteľ povolenia povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Držiteľ povolenia už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Držiteľom povolenia ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Držiteľ povolenia oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Držiteľ povolenia je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy Objednávateľovi.
 3. Dodacie lehoty v prípade odoslania tovaru poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 1 týchto PIV Môj veterinár.
 4. Odoslanie Tovaru podľa čl. III. bodu 1 písm. a) resp. pripravenie tovaru na osobný odber v Prevádzkarni podľa čl. III. bodu 1 písm. b) Držiteľ povolenia oznamuje Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol vo svojej Objednávke a tiež formou SMS správy na mobilné telefónne číslo Objednávateľa. V prípade osobného odberu vo Veterinárnej ambulancii Môj veterinár je možná platba vopred a bezhotovostne, ako aj priamo na mieste platbou v hotovosti, alebo kartou.
 5. Pri vlastnom rozvoze tovaru v obciach KYSAK, TREBEJOV, DRUŽSTEVNÁ p. H., SOKOĽ, BUDIMÍR, BRETEJOVCE, JANOVÍK, LEMEŠANY, DRIENOV, OBIŠOVCE, VEĽKÁ LODINA, MALÁ LODINA je možné platiť na moieste v hotovosti, alebo aj kartou.
 6. Pri osobnom prevzatí tovaru sú zamestnanci Držiteľa povolenia spoločnosti Môj veterinár s.r.o., resp. zamestnanci Veterinárnej ambulancie Môj veterinár oprávnení požadovať od Objednávateľa okrem potvrdenia o akceptácii Objednávky aj jeho doklad totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti výdaja Tovaru. Zamestnanci Držiteľa povolenia spoločnosti Môj veterinár s.r.o. a ani zamestnanci Veterinárnej ambulancie Môj veterinár nie sú oprávnení z predloženého dokladu totožnosti zaznamenávať žiadne osobné údaje Objednávateľa a ani vyhotovovať kópie dokladu totožnosti.
 7. Zamestnanci Držiteľa povolenia spoločnosti Môj veterinár s.r.o., resp. zamestnanci Veterinárnej ambulancie Môj veterinár sú oprávnení tovar Objednávateľovi nevydať, pokiaľ Objednávateľ odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ Objednávateľ odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie Tovaru.
 8. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru (t.j. či mu je vydaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si Objednávateľ tovar preberá osobne v Prevádzkarni.

 

čl. IV.

Kúpna cena

 

 1. Držiteľ povolenia je povinný dodať Objednávateľovi tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii Objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 2. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady, a to všetko  (i) zvolenej zmluvnej kuriérskej službe resp. poštovému kuriérovi, ak si zvolil platbu na dobierku  podľa čl. III. bodu 2 písm. a) alebo (ii) Držiteľovi povolenia, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa čl. III. bodu 2 písm. b). V prípade výdaja Tovaru do zahraničia Objednávateľ nemôže zvoliť platbu na dobierku a je povinný postupovať len podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Veterinol.
 3. Kúpna cena objednaného Tovaru prostredníctvom Internetového výdaja môže byť iná, ako v prípade toho istého tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo v Prevádzkarni spoločnosti Môj veterinár s.r.o. vo Veterinárnej ambulancii Môj veterinár.
 4. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru z Držiteľa povolenia na Objednávateľa.
 5. Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Objednávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 1. v hotovosti k rukám príslušného pracovníka zmluvnej kuriérskej služby alebo poštového kuriéra,
 2. v hotovosti, alebo kartou v prípade vlastného rozvozu v obciach KYSAK, TREBEJOV, DRUŽSTEVNÁ p. H., SOKOĽ, BUDIMÍR, BRETEJOVCE, JANOVÍK, LEMEŠANY, DRIENOV, OBIŠOVCE, VEĽKÁ LODINA, MALÁ LODINA.
 3. bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky,
 4. v prípade výdaja Tovaru do zahraničia bezhotovostne bankovým prevodom alebo on-line platobnou kartou.
 1. V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky resp. do troch  (3) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, ak ide o výdaj Tovaru do zahraničia. V prípade, že sa tak nestane, je Držiteľ povolenia oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 1. Držiteľ povolenia vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Objednávateľ povinný ich podľa týchto PIV Môj veterinár zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.
 2. V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Držiteľ povolenia informuje Objednávateľa o výške recyklačného poplatku. Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom elektrozariadení a je uvedený vo faktúre kupujúceho.

   

čl. V.

Záruka a nároky z vád

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitý tovar, Objednávateľ a Držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej  dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3. Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné  predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.
 4. Na žiadosť Objednávateľa Držiteľ povolenia poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Držiteľ povolenia  podmienky a rozsah tejto záruky.
 6. Liek, veterinárny liek, alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:
 7. odovzdaním v Prevádzkarni Držiteľa povolenia, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek, veterinárny liek, alebo túto zdravotnícku pomôcku,
 8. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej (i) vrátený liek, veterinárny liek, alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a  (ii) písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Držiteľovi povolenia na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia: Môj veterinár s.r.o., Kysak č. 327, 044 81 Kysak.
 1. Reklamačné podmienky a nároky z vád tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto PIV Môj veterinár.
 1. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Držiteľ povolenia kontaktuje Objednávateľa telefonicky resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom Objednávateľa.
 2. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne Držiteľ povolenia na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 3. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže  Držiteľ povolenia vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Držiteľ povolenia od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 4. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Držiteľ povolenia ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Držiteľ povolenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Držiteľa povolenia za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Držiteľ povolenia je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

čl. VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie lieku, veterinárneho lieku a zdravotníckej pomôcky

 

 1. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Držiteľovi povolenia liek, veterinárny liek, alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením lieku, veterinárneho lieku, alebo zdravotníckej pomôcky je Objednávateľ povinný Držiteľovi povolenia doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek, veterinárny liek, alebo zdravotnícku pomôcku vracia.
 2. Vrátením lieku, veterinárneho lieku, alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal Objednávateľovi viac liekov, viac veterinárnych liekov, alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku, veterinárneho lieku, alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré Objednávateľ Držiteľovi povolenia vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal objednávateľovi okrem lieku, veterinárneho lieku, alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Objednávateľ objednať aj viac liekov resp. viac veterinárnych liekov, alebo zdravotníckych pomôcok, ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov, veterinárnych liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
 3. Liek a veterinárny liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 1. liek a veterinárny liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
 2. iný počet balení lieku, alebo veterinárneho lieku, ako bol objednaný,
 3. liek a veterinárny liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom a veterinárnym liekom pri dodržaní dávkovania lieku a veterinárneho lieku, v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku a veterinárneho lieku,
 4. poškodený vnútorný obal lieku a veterinárneho lieku,
 5. liek, veterinárny liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku, veterinárneho lieku, alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
 6.  Liek a veterinárny liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 1. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 1. Vrátenie lieku, veterinárneho lieku, alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek, veterinárny liek, alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku VI., vybaví Držiteľ povolenia výmenou vráteného lieku, veterinárneho lieku, alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil), ktorú Objednávateľ za vrátený liek, veterinárny liek, alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Držiteľovi povolenia vrátane nákladov na doručenie zásielky. Držiteľ povolenia vracia sumu, ktorú Objednávateľ za vrátený liek, veterinárny liek, alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Objednávateľa.
 1. Vrátené lieky, veterinárne lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, veterinárneho lieku, záručným listom a kópiou Objednávky. Držiteľ povolenia je povinný prevziať Tovar a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu resp. jej časť (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil), ktorú Objednávateľ uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.
 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Držiteľ povolenia doručil v lehote podľa bodu 3 a 4  na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia: Môj veterinár s.r.o., Kysak č. 327, 044 81 Kysak, liek, veterinárny liek, alebo zdravotnícku pomôcku v stave, v akom ich prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku. Držiteľ povolenia je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito PIV Môj veterinár. V prípade, ak Držiteľ povolenia vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Objednávateľa a vrátiť mu liek, veterinárny liek, alebo zdravotnícku pomôcku.
 1. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

čl. VII.

Odstúpenie od zmluvy pri doplnkovom sortimente

 

 1. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak Objednávateľ v jednej Objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj liek a/alebo veterinárny liek, a/alebo zdravotnícku pomôcku – ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“) do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 1. tovary objednané Objednávateľom  v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Objednávateľ  môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 1. Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o:
 1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 1. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od zmluvy„). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý  je zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia v sekcii ZÁKAZNÍCKY SERVIS/Formuláre.
 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Držiteľovi povolenia  najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1.
 1. Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Držiteľom povolenia alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Držiteľom povolenia po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Držiteľovi povolenia z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Držiteľovi povolenia na adresu podľa prvej vety tohto bodu.
 1. V prípade, že Objednávateľ na odstúpenie od Kúpnej zmluvy využije formulár zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia, je Držiteľ povolenia povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči (napr. email)
 1. Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov.
 2. Držiteľ povolenia je povinný vrátiť Objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa dohodnúť sa s Držiteľom povolenia na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 1. Držiteľ povolenia nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia.
 1. Ak na základe Kúpnej zmluvy bol tovar dodaný Objednávateľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Držiteľovi povolenia poštou, Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku VII.
 1. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Držiteľ povolenia nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 9 tohto článku VII. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Držiteľovi povolenia, ibaže Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 1. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Môj veterinár s.r.o., Kysak č. 327, 044 81 Kysak alebo osobne odovzdať len v Prevádzkarni Držiteľa povolenia a teda vo veterinárnej ambulancii Môj veterinár, Kysak č. 327, 044 81 Kysak.
 1. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Držiteľ povolenia súhlasil, že ich bude znášať sám.
 1. Objednávateľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 1. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

čl. VIII.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Spoločnosť Môj veterinár, s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje, pretože je to nevyhnutné pre splnenie Obchodnej zmluvy v súvislosti s predajom tovaru (fakturácia,predaj tovaru, zaslanie tovaru dopravnou spoločnsoťou, povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov), alebo pre súvisiace úkony potrebné pred uzavretím takejto zmluvy.

  Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Môj veterinár, s.r.o sídlom ,Kysak 327, 04481 Kysak,IČO : 50184296 , ďalej len „prevádzkovateľ“, ktorý je súčasne správcom osobných údajov. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné:

  Môj veterinár, s.r.o.
  0908 494 504
  0902 304 223
  info@mojveterinar.sk

  Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
  – Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia a to na konkrétne splnenia povinností uložených prevádzkovateľovi obecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.
  – Splnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 pism. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecne nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie“)

  Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie obchodnej zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zodpovednosti za chyby či prevedenia opatrenia prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy a ďalej na plnenie súvisiace verejnoprávne povinnosti prevádzkovateľa.

  Doba uloženia osobných údajov: Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivované podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecnými záväznými právnymi predpismi.

  Rozsah spracovania údajov: Spracovávame len nevyhnutne nutné údaje potrebné pre Obchodnú zmluvu (fakturáciu) a súvisiace služby (napríklad doprava tovaru a zasielanie informácií). Medzi tieto informácie patria najmä:
  Fakturačná adresa, adresa pre doručenie zasielanie objednaného tovaru, kontaktná/zodpovedná osoba (meno a priezvisko), telefónne číslo, e-mailová adresa a história nákupov.

  Na stránkach, ani v kampaniach nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracovanie Vašich osobných údajov.

  Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy (faktúry) a osoby zaisťujúce pre prevádzkovateľa technické služby súvisiace s prevádzkou softvéru, ukladania a zálohovania dát. Títo príjemcovia sú viazaní platnými zákonmi, nariadeniami a vyhláškami o ochrane osobných údajov. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak prevádzkovateľovi ukladajú obecné záväzné právne predpisy.

  Nemáte povinnosť osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a splnenie zmluvy a bez poskytnutí Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa splniť. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovanie Vašich osobných údajov bolo porušené, či bolo porušené nariadenie, máte taktiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 3. Prevádzkovateľom informačného systému Internetového výdaja  je Držiteľ povolenia, a to podľa  § 4 ods. 2 písm. b) Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Spoločnosť Môj veterinár s.r.o. a Veterinárna ambulancia Môj veterinár (ak Objednávateľ zvolí osobný odber v Prevádzkarni Veterinárnej ambulancii Môj veterinár) sú sprostredkovateľmi v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Držiteľ povolenia týmto oznamuje Objednávateľovi, že v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Držiteľ povolenia ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa bude vykonávané Držiteľom povolenia alebo jeho sprostredkovateľmi v predzmluvných vzťahoch s Objednávateľom a spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v Objednávke. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre Internetový výdaj sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 7. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri Internetovom výdaji  je zmluvný vzťah medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa, minimálne však po dobu trvania záručnej doby resp. doby exspirácie, pokiaľ je doba exspirácie dlhšia ako záručná doba. Následne spoločnosť Môj veterinár s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona.

Práva Objednávateľa ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) podľa Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú najmä nasledovné:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Držiteľa povolenia vyžadovať:
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, bezplatne
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Držiteľ povolenia získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 7. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Držiteľ povolenia spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 6 písm. a) odsekov iv. a v., ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 1. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Držiteľa povolenia namietať voči:
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Držiteľa povolenia kedykoľvek namietať:
 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Držiteľ povolenia je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu Držiteľa povolenia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Držiteľa povolenia o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Držiteľ povolenia je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Držiteľ povolenia informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Držiteľ povolenia vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke  dotknutej osoby, alebo ak na základe zmluvy prijal primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 1. Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím Držiteľa povolenia s prenosom osobných údajov do tretích krajín, pokiaľ Držiteľ povolenia nebude postupovať podľa § 31 ods. 2 Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 1. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže uplatniť blízka osoba.
 1. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej soby; kópiu zápisnice je Držiteľ povolenia povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b) tohto bodu 13, je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Držiteľovi povolenia bez zbytočného odkladu.
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
 1. Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku i., iv. a vi. splní Držiteľ povolenia bezplatne,
 2. Informácie podľa bodu 6 písm. a) odseku ii. a iii. Držiteľ povolenia poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 3. Držiteľ povolenia vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodov 6 až 13 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
 1. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku iv. a v. Držiteľ povolenia bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 1. Osobné údaje dotknutých osôb budú poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručovanie tovaru a ich kuriérom, a to tej tretej strane, ktorú ako dopravcu určí Objednávateľ ako dotknutá osoba.
 1. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
  1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.
  2. Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B
  3. Geis Parcel SK s.r.o, so sídlom Trňanská 6, 96001 Zvolen, IČO. 46489592, zápísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro Vložka č. 21503/S

Objednávateľ ako dotknutá osoba môže kedykoľvek kontrolovať a meniť svojej osobné údaje zadané pri registrácii ako aj svoju registráciu v Internetovom výdaji zrušiť po prihlásení sa na webovej stránke www.mojveterinar-eshop.sk v sekcii Môj účet.

 1. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním svojej Objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa § 11 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov, aby boli spracovávané a uschovávané jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Držiteľa povolenia týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných produktoch. Osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a bude s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý neodporuje Zákona č. 122/2013 Zz. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a tieto nebudú ani obchádzané. Súhlas Objednávateľa ako dotknutej osoby nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Držiteľom povolenia.
 2. Môj veterinár s.r.o. používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení:
  1. Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
  2. Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.
 3. Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné políčko v lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.
 4. Cookies používame, aby sme mohli používateľom prispôsobiť obsah a inzerciu. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie. Informácie zozbierané pomocou cookie poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Medzi týchto partnerov patria aj spoločnosti Google, Facebook Ireland Limited, Criteo a spoločnosť Lead Media s.r.o. Ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré jej poskytujeme, sa môžete dozvedieť TU.
  1. Naša spoločnosť využíva službu spoločnosti Google s názvom Google Analytics, v rámci ktorej sme implementovali nasledovné inzertné funkcie: Demografické údaje, Prehľad záujmov. Inzertné funkcie služby Google Analytics môže používateľ jednoducho deaktivovať. Aktuálne dostupné možnosti zrušenia služby Google Analtics pre web môžete nájsť aj TU.
  2. V rámci služby spoločnosti Google s názvom AdWords využívame funkcie: remarketing, publikum podľa záujmov, vlastné publikum podľa záujmov, publikum podľa nákupných úmyslov, podobné segmenty publika, demografické a geografické zacielenie. Remarketing alebo funkciu Similar audiences využívame v rámci online inzercie najmä na propagáciu vlastného obsahu a služieb.
 5. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločností Google, Facebook Ireland Limited, Criteo a Lead Media s.r.o.) zobrazujú naše reklamy na stránkach na Internete. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločností Google, Facebook Ireland Limited, Criteo a Lead Media s.r.o.) používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našich webových stránkach.
 6. Používateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám. Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže užívateľ aj tak, že navštívi stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies. Používanie súborov cookies DoubleClick môže používateľ deaktivovať, ak navštívi stránku deaktivácie súborov cookie DoubleClick alebo stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

 

čl. IX.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Držiteľa povolenia so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým držiteľ povolenia vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Držiteľ povolenia na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Držiteľa povolenia na info@mojveterinar.sk.

 

čl. X.

 Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto PIV Môj veterinár nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2019.
 2. Držiteľ povolenia je oprávnený tieto PIV Môj veterinár jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových PIV Môj veterinár na webovej stránke www.mojveterinar-eshop.sk . Zmena týchto PIV Môj veterinár sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny PIV Môj veterinár.
 3. Prílohy týchto PIV Môj veterinár tvoria:
 1. Príloha č. 1:        Platobné a dodacie podmienky
 2. Príloha č. 2:        Reklamačný poriadok
 1. Objednávateľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním riadne vyplnenej Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito PIV Môj veterinár, Platobnými a dodacími podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ich obsahom.
 1. Právne vzťahy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa radia týmito PIV Môj veterinár, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o liekoch, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov, veterinárnych liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Reklamačný poriadok

Meno a priezvisko *
Číslo objednávky *
Email *
Telefónny kontakt
Reklamácia & vrátenie *
Opíšte text obrázku*

 

 

Pomáhame zvieratkám zo ♥ v núdzi

 "Mačiatka z lesa a priatelia"

 "Na konci sveta"

 "Východoslovenské labky"

"Srdce pre mačky"

"Odchytové koterce Šamorín - labky v núdzi"

Pomôcť môžete tým, že im tovar objednáte do ambulancie v Kysaku.

Do poznámky len napíšte, pre koho je tovar určený :)  

 

 

Kontaktujte nás

Môj veterinár s.r.o.

       Kysak 327

     044 81 Kysak

       Slovensko

+421 910 575 007

+421 908 494 504

Oznamy

      

                   

Email
Logo
www.eshop.mojveterinar.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk